O Projekcie - Krasnystaw-utraconysztetl

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Projekcie

Przedsięwzięcie „Krasnystaw – utracony sztetl” stawia za cel podniesienie poziomu świadomości na temat nieistniejącej już społeczności żydowskiej Krasnegostawu oraz zwrócenie uwagi na to, jak istotnym elementem lokalnego krajobrazu, była ona do czasu II wojny światowej. Jest on próbą przywrócenia pamięci o mniejszości żydowskiej, wprowadzenia wielokulturowej edukacji oraz rozbudzenia postaw empatycznych i tolerancyjnych. Jego odbiorcami i odbiorczyniami są nauczyciele 
i nauczycielki krasnostawskich szkół, edukatorzy i edukatorki oraz osoby zainteresowane edukacją historyczną, dziedzictwem żydowskim, wielokulturowością, polityką pamięci oraz aktywnym uczestniczeniem w życiu środowiska lokalnego.

Wśród zaplanowanych działań znajdują się: warsztaty edukacyjne poświęcone szeroko kontekstowym zagadnieniom historii i kultury żydowskiej; stworzenie audioprzewodnika ulicami dawnego Krasnegostawu; przygotowanie publikacji; seanse filmowe oraz pokaz spektaklu teatralnego. Tak skonstruowany zakres merytoryczny projektu zakłada skoncentrowanie się na przełamywaniu stereotypów dotyczących Żydów, aktywizacji społeczności lokalnej, przeciwdziałaniu dyskryminacji, eliminacji mowy nienawiści i uprzedzeń na tle rasowym, religijnym i kulturowym.
 
Organizacją, która stworzyła koncept Projektu jest Fundacja HerStory, której jednym z głównych celów jest edukacja antydyskryminacyjna i historyczna ze szczególnym uwzględnieniem herstorii i historii mówionej. Partner projektu to Stowarzyszenie Inicjatyw Trawnickich, które od kilku lat intensywnie pracuje nad upamiętnieniem społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie, a w szczególności nad elementami historii miejscowości Trawniki, które są silnie związane z Zagładą. Partnerem Organizacyjnym jest Krasnostawski Dom Kultury, w którym odbędzie się część modułów Projektu.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego